Recreatie / Ontspanning:D
e foto geeft het al aan : Deze ontspanning gaat over het fantastische natuurbad, wat Nieuweschans rijk was :

                                                                   De Wilgenplas   /   De Puttens