Marten Mulder

Rev. Marten Mulder werd geboren in Wagenborgen - Groningen 1943, werd predikant in diverse hervormde gemeentes, schoolpredikant op o.a. Augustinuscollege, en (brigade)legerpredikant in o.a Appingedam en Assen. Hij sloot zijn carriëre af met de functie Legerpredikant in het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht.  
Vanaf zijn pensionering houdt hij zich vooral bezig met schrijven van grafpoëzie en grafproza en doet hij veel aan begraafpaats- en grafonderzoek. Dit alles wordt in boeken vastgelegd en gepubliceerd op de website.  

Grote sociale tegenstellingen hebben het gebied waarvan Nieuweschans deel uitmaakt getekend. De schrijver Frank Westerman beschreef het in zijn 'Graanrepubliek';

de zanger en regionaal radiopresentator Alex Vissering bezong het in het lied 'De Groanrepubliek'. De diepe kloven, die ontstonden, waren en zijn vaak nog moeilijk te overbruggen. 
In het grafdicht op de achterzijde van het grafmonument van het echtpaar Zuidland-Jansen wordt de tegenstelling aangestipt in de woorden heer en bedelaar, maar ook de gelijkheid van mensen,wanneer ze gestorven zijn.
                                                                                                  hier rust heer en bedelaar
                                                                                                                                        allen vredig naast elkaar
                                                                                                                                        en is hun woning nog zo fijn
                                                                                                                                        d’ inhoud blijft gelijk net mijn    
Die gelijkheid is treffend weergegeven in de zin: d’ inhoud blijft gelijk. Bedoelde inhoud is de inhoud van het graf, dat in het grafdicht hun woning wordt genoemd.            
Duidt de eerste regel op de tegenstelling: heer en bedelaar, de tweede regel geeft de overbrugging van die tegenstelling aan: allen vredig naast elkaar.
In het grafdicht wordt ook gewezen op ongelijkheid, wanneer de dichter spreekt: en is hun woning nog zo fijn, het ene graf is immers wat uitstraling
betreft het andere niet; nog maar te zwijgen over de verschillenden “klassen” op een begraafplaats. In elk geval is de boodschap van het grafdicht duidelijk.      
De museale grafkerk van Harkstede,  Tot eer van God...  en van Picardt!          Auteur : Marten Mulder                                    
Een van de vele boeken over kerken, begraafplaatsen in Nederland, te verkrijgen via                                                                        dodenakkers.nl