Klaas Toxopeus


                Klaas Toxopeus Farmsum, 22 juli 1904 - Delfzijl, 19 december 1981 was stuurman en schipper op de reddingboten van de
                Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche 
Reddingmaatschappij (KNZHRM), één van de voorgangers van de KNRM. 

                Zijn achttien jaar oudere broer Mees Toxopeus was eveneens schipper van de KNZHRM, evenals diens zoon Jannes Toxopeus.         

                Toxopeus leerde van jongs af aan het Waddengebied goed kennen, eerst op de tjalk van zijn vader,later als vissersknecht bij zijn oom in Zoutkamp.
                Op 22-jarige leeftijd werd hij aangesteld als stuurman van de reddingboot Hilda op het station Rottumeroog.
                In 1930 werd hij stuurman op de reddingboot Insulinde, waarop zijn broer Mees schipper was. Dit schip lag in het Noord-Friese Oostmahorn.
                Op 31 oktober 1950 volgde hij zijn broer als schipper op, en bleef dit totdat de boot in 1964 uit dienst werd genomen. 

                In 1930 trouwde Toxopeus met Hillegiena Luchtenberg. Het echtpaar ging wonen in Oostmahorn en kreeg twee dochters.
                
Toxopeus maakte in zijn totale loopbaan 270 tochten met een reddingboot, waarbij 315 personen konden worden gered. 

                Hij ontving vele onderscheidingen uit binnen- en buitenland, waaronder de zilveren eremedaille verbonden aan de
                Orde van Oranje-Nassau (1955) en de zilveren medaille
eerste klas in de Orde van de Witte Roos van Finland.

                Klaas was een goed verteller en zijn vertelkunst raakte bij steeds meer mensen bekend. Hij werd in het hele land gevraagd voor lezingen,
                Kort na elkaar verschenen drie boeken: 1952 - Vliegende storm, 1953 - Woest water. Herinneringen van een Nederlands zeeman.
                1955 - Stormnacht. Avonturen aan de Nederlandse kust.
 

De boeken werden regelmatig herdrukt en in 1956 gebundeld tot een omnibus onder de titel De Memoires van de schipper van de reddingboot 'Insulinde, die nog in 1974 onder de titel Herinneringen van Klaas Toxopeus een 9e druk beleefde. Van Vliegende storm verscheen in 1954 in New York een Engelse vertaling onder de titel Flying storm. Adventures of the skipper of a rescue boat off the stormy coast of Holland. Een Duitse vertaling verscheen in 1955 onder de titel Harte Männer, harte See. Het boek werd in 1964 nog herdrukt in een jubileumuitgave ter gelegenheid van het afscheid van Toxopeus van de KNZHRM met levensbeschrijving door Age Scheffer. In 1958 publiceerde Toxopeus ook nog De Eilander. Roman van de lokkende zee.