Roder Jongenskoor

Het Roder Jongenskoor (1985) is een koor naar Engels voorbeeld, met als repertoire de Anglicaanse koormuziek in breedste zin. Dirigent van het koor is Rintje te Wies, tevens artistiek leider van de Stichting Koorschool Noord Nederland. Het Roder Jongenskoor wordt alom geprezen om de consequente Engelse koorstijl, niet alleen wat betreft grootte en stembezetting, maar ook in de sterkte aandacht voor de stemkwaliteit van de individuele jongens en jongemannen.
Het Roder Jongenskoor kiest in al zijn facetten voor een muzikale aanpak die bij de Engelse jongenskoren leidt tot het beroemde hoge niveau van muziek maken. In de afgelopen jaren hebben de jongens meegewerkt aan velerlei grotere producties voor koor en orkest, zoals uitvoeringen van de Matthaüs Passion van Johann Sebastian Bach,het War Requiem, de Saint Nicolas Cantata en de Spring Symphony van Benjamin Britten en de Derde Symfonie van Gustav Mahler, waarbij een jongenskoor is voorgeschreven. 
Jongenssolisten verlenen regelmatig medewerking aan ‘Die Zäuberflöte’ van Wolfgang Amadeus Mozart, het Requiem van Gabriel Fauré en de Chichester Psalms van Leonard Bernstein.  

Het koor maakt regelmatig buitenlandse reizen,zo ook in 2015 : op 2 mei begint de reis naar Engeland, waar concerten worden gegeven in diverse kathedralen.


Begin 2002 werd het Roder Jongenskoor door The Federation of European Choirs
benoemd tot cultureel ambassadeur van de Europese Unie in Nederland.              

                                                                               
    

   In maart zingt het Roder Jongenskoor   
   
vier uitvoeringen van Bach's Matthäus Passion samen met het Luthers Bach Ensemble.       

                                                                   roderjongenskoor.nl