Kunstkring De Ploeg


De Ploeg van nu is een kunstenaarsvereniging die al bestaat vanaf 1918 met leden uit de stad Groningen en de ommelanden. Het raakvlak dat de afzonderlijke ploegleden met elkaar hebben is hun kunstenaarschap en hun beeldend werk. Er is zoals in vele kunstenaarsinitiatieven van nu geen sprake meer van een gezamenlijke stijl of beeldende richting. Binnen de vereniging tref je dan ook kunst van allerlei snit. De Ploegers exposeren jaarlijks samen zowel binnen als buiten de provincie Groningen. 

Ploegavonden 

Behalve rond het exposeren komen zij ongeveer tien maal per jaar bij elkaar. Deze samenkomsten zijn in de vorm van samen eten, openingen, tentoonstellingen en buitendagen. Zij treffen elkaar op Ploegavonden. Deze Ploegavonden worden de laatste tijd weer in het café gehouden, net zoals in lang vervlogen tijden.
Op de Ploegavonden is er tijd om van gedachten te wisselen over dagelijkse dingen uit de kunstenaarspraktijk.

    Er groeien aan de cafétafel grootse plannen voor Ploegprojecten.

     Sommige van deze ideeën worden binnen het bestuur verder uitgewerkt tot gezamelijke expositie projecten.
     Het is belangrijk om op een opbouwende manier met elkaar om te gaan, zodat vertrouwen kan ontstaan.

     De Ploegprent van 2010, gemaakt door Silvia Benniks, litho/steendruk.

     Activiteiten :

     De Ploeg van nu is een actieve vereniging.
     Tentoonstellingen o.a. in Warffum, Wintersalon in Groningen en in Bellingwolde.

                                                                                                              ploeghuis.nl