Hofdansvereniging Plaisir Courtois

Plaisir Courtois is een hofdansvereniging in Groningen, bestaande uit een groep enthousiaste mensen, die zich bezighoudt met het levend houden van historische dansen.

De historische dansen, zoals die vroeger aan de Europese hoven werden uitgevoerd, zijn bijna in de vergetelheid geraakt. In Groningen echter, houdt een enthousiaste vereniging zich bezig met het in standhouden van deze oude danscultuur. Hofdansvereniging Plaisir Courtois bestaat uit een groep jonge mensen die hofdansen beoefenen uit verschillende periodes: Renaissance, Barok en Weense periode.


Tijdens optredens probeert Plaisir Courtois de sfeer van de betreffende periode zo goed mogelijk over te brengen. Niet alleen door de dansen zelf in authentieke stijl uit te voeren, maar ook door de kostuums en de bijbehorende etiquette.

De kostuums worden zelf gemaakt aan de hand van oorspronkelijke patronen en modellen.     In de opvoeding nam dansen vroeger een belangrijke plaats in. Schermen, paardrijden en dansen werden genoemd als activiteiten waardoor men een goede houding verkreeg. De dansvloer was ook een van de plekken waar jongens en meisjes van adel elkaar konden ontmoeten.

  • Renaissance   :   De oudste West-Europese dansen die we kennen stammen uit de 11e en 12e eeuw. Dit waren eenvoudige en informele dansen die uitgevoerd werden in een kring of een lange slinger. Soms splitste één paar zich af om iets voor de anderen te dansen. Dat was het begin van de solodans. Later in de Middeleeuwen gaan de dansen een onderdeel van de hofetiquette vormen. De dansen werden gecompliceerder en er werden daarom vaste afspraken gemaakt over passen en volgordes. Uit deze tijd stammen de Basse danse en de branles. In de Renaissance vinden we met name in Frankrijk en Italië al dansmeesters die hun dansen beschrijven.  Dit waren voornamelijk dansen voor één paar waarvoor een goede danstechniek vereist was. Kenmerkend voor deze Italiaanse dansen zijn de exact uitgemeten passen en parcoursen en de verfijnde bewegingen.
  • Barok    :  In de 17e eeuw werden de hofdansen steeds gecompliceerder en maakte dansles een belangrijk onderdeel van de opvoeding uit. Deze ontwikkeling bereikte zijn hoogtepunt onder Lodewijk XIV. Het menuet ontstond en bleef bijna 100 jaar de voornaamste dans aan het hof.  Uiteindelijk werd de techniek zo moeilijk dat professionals ingehuurd werden. Het ballet was geboren. Als tegenhanger werden de Engelse Countrydances erg populair bij minder formele aangelegenheden.
  • Weense periode (19e eeuw) :  Na de Franse revolutie (1789) verdwenen met de Franse adel de dansen. De dansen die daarna op het bal gedanst werden hadden weinig met hun kwalitatief hoogstaande voorgangers te maken. Het waren eenvoudige gezelschapsspelletjes op muziek. Het tijdperk van de solodans was voorbij, de hofdans was baldans geworden en het sociale aspect speelde de hoofdrol. Men introduceerde dansen uit Polen en de Balkan, maar dit was vooral het tijdperk van de wals met zijn voor die tijd revolutionaire danshouding.
    De wals bleef de balzalen beheersen totdat de Eerste Wereldoorlog de laatste hofdansen tot antiquiteiten maakte.
     

         

                                          plaisircourtois.nl