Barok


 
          Eisenach 21 maart 1685 -  Leipzig 28 juli 1750
          Bachs vader was stadsmusicus, en met die povere inkomsten had de familie het niet erg breed. Toen Johann Sebastian
           negen jaar was, stierf zijn vader, en een jaar nadien ook zijn moeder. De jonge Johann Sebastian wordt opgenomen in het
           gezin van zijn oudste broer Johann Christoph, die hem naar het gymnasium stuurde.
           De laatste jaren van zijn leven is Bach blind geworden. Tijdens zijn leven was hij eerder bekend als musicus en orgelexpert
           dan als componist, en eerst 75 jaar later werd hij door Mendelssohn in ere hersteld. Lang heeft men gewerkt aan de officiële
           uitgave zijn van zijn werken(de Bach Werke Verzeichnis, in 1950 klaargekomen).   Werken o.a. :
           Hohe Messe , Weihnachtsoratorium, Johannes-Matthäuspassion, Brandenburgse koncerten.
   

         Halle 23 februari 1685 - Londen 14 april 1759  
         Handel was bijna een maand ouder dan Bach. Zijn vader was vorstelijk chirurg. Friedrich kende materieel gezien een
          onbezorgde jeugd. Voor en tijdens zijn muziekopleiding bij Zachow studeerde hij rechten, en als zeventienjarige genoot hij
          reeds een grote faam als organist, en kreeg een betrekking aan de gereformeerde domkerk van Halle.
          In 1703 trekt hij plots naar Hamburg, en werkt er als violist en clavecinist met Mattheson aan de opera.
          Werken : Messiah, Joshua, Judas Maccabaeus

                     
          Magdeburg14 maart 1681 - Hamburg25 juni 1767   
         Een viertal jaren vóór J.S. Bach, werd Telemann geboren als zoon van een predikant. Zijn vader stierf echter toen hij nog
          maar vier was, en zijn moeder wilde er niet van weten om op zijn vroege belangstelling voor muziek in te gaan. Zowel in de
          lagere school te Zellerfeld als in het gymnasium van Hildesheim prutste hij wat autodidactisch met motetten en kleine
          instrumentale werkjes, met als enige vorming een beetje klavierles. 
          Werken : veel operas en cantates
           Venetië 4 maart 1678 - Venetië 28 juli 1741 
        Vivaldi's vader was violist geweest aan de San Marco in Venetië. Omstreeks 1675 moet Antonio er geboren zijn, en behalve
         van zijn vader kreeg hij ook nog vioolles van Legrenzi. Hij werd priester gewijd, maar mocht of kon om niet al te duidelijke of
         mekaar tegensprekende redenen geen mis opdragen: zelf sprak hij van een aangeboren ziekte, waarschijnlijk astma, die hem
         bij de eerste pogingen dwong het altaar te verlaten, en het heel zijn verdere leven noodzakelijk maakte te reizen in gezelschap
         van een vijftal dames.

         Werken : L'estro harmonico, Die vier Jahreszeiten