Monumenten 

Het bijna 400 jaar oude Nieuweschans kan bogen op een rijk en turbulent verleden en een grote ''monumentendichtheid'' met maar liefst 47 Rijksmonumenten.
Vandaar dat een aparte rubriek “monumenten” niet mag ontbreken op de historische website van “Schanze en Oudezijl” .

Om de rubriek overzichtelijk te houden is deze opgebouwd uit sub-rubrieken per locatie en/of naam waar het monument zich bevindt. De sub rubrieken zijn:Achterstraat, Hamdijk, Joodse begraafplaats, Kerkstraat, Mettingstraat, Molenstraat, Oudezijl, Oudestatenzijl, Verlengde Hoofdstraat, Vestinggracht en Voorstraat.

Foto : Gino Metting